ساعت گشتاور اجتماعی: وردپرس و فدیورس


Torque Social Hour یک جریان زنده هفتگی از اخبار و رویدادهای وردپرس است. در این قسمت من با ماتیاس ففرل (Mastodon /توییتر) و تیم نولته (Mastodon /توییتر) در مورد چگونگی ادغام وردپرس با جهان.

در ابتدای نمایش به چند سوال اساسی پاسخ می دهیم، مانند ماستودون چیست و فدراسیون چگونه کار می کند. سپس در مورد افزونه های وردپرس صحبت می کنیم که می توانند سایت شما را به Mastodon و ActivityPub متصل کنند. ما همچنین نکاتی را نشان می دهیم، مانند نحوه “تأیید” سایت وردپرس خود در نمایه Mastodon خود.

ویدیوی یوتیوب از Torque Livestream با تیم نولته و ماتیاس ففرل
– ارائه و ترجمه توسط تیم wordpress-templates.ir

سفارش طراحی سایت به وی تی!